Welcome to our fashion store!
You have no items in your shopping cart.
Close
Filters
Search

Рекламација

При превземање на пратката Ве молиме во присуство на курирот да го проверите својот пакет.Доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) пакетот не битребало да го превземете. Во овој случај ве молиме да не побарате телефонски на бројот 023290538или да ни пратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата onlinestore@magnetik.com.mk и да ги наведете причините поради кои сте одбиле да го превземетепакетот. Во најкраток можен рок ќе Ве известиме за понатамошната постапка.Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молимепроверете го производотидоколкуна него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производотне е восогласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот023290 538или дани испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата onlinestore@magnetik.com.mkи да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена / враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемотна пратката. Нашите оператоти ќе ве известат за понатамошната постапка,во најкраток можен рок.Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој семенува ни го испраќате преку брзапошта, на свој трошок. По приемот на производот проверувамедали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена.Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштитана потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации напотрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнетиот рекламационен лист треба да го пратите на адресата onlinestore@magnetik.com.mk.
banner