Немате ставки во вашата кошничка.
Затвори
Filters
Пребарување

Правила за наградна игра

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА 

 

 1. Наградната игра ја приредува Магнетик ДООЕЛ, со седиште во Скопје на ул. Васил Главинов 3/1, застапувано од Љубомир Нешовски.

 2. Наградната игра се приредува со цел на рекламирање на модните парчиња, аксесоари, чанти и чевли од колекцијата пролет/лето’23 од италијанскиот бренд Пинко и промоција на продажниот салон Пинко во Рамстор Мол (приземје) на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13.

 1. Име: Pinko - Golden Ticket
  Опис: Магнетик ДООЕЛ приредува еднодневна наградна игра во Пинко продажниот салон во Рамстор Мол на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13. Со секоја сметка направена во продажниот салон Пинко за време на три-часовниот настан од 18:00 до 20:30 часот, купувачите имаат можност да освјоат 1 чанта Пинко.
  Времетраење: 12.04.2023 од 18:00 до 21:00 часот

 1. Право на учество имаат сите полнолетни граѓани кои ќе присустуваат на настанот и ќе остварат трансакција (ќе купат артикл во било која вредност) во продажниот салон Пинко во Рамстор Мол на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13 на денот на настанот 12.04 (среда) во времетраење од 18:00 до 20:30 часот. Купувачот пополнува име и презиме и број на фискална сметка и картичката со информациите ја става во плико, го затвора пликото и го става во стаклен сад во продажниот салон Пинко.

 2. Наградната игра се реализира на територија на Северна Македонија во продажниот салон Пинко во Скопје, во Рамстор Мол на приземје на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13

 3. Гупација Магнетик ќе додели 1 кожна чанта Пинко.

 4. Поединечна набавна вредност на чантата, 6.725 (шест илјади седумстотини и дваесет и пет) денари без вклучен ДДВ, со вклучен ДДВ набавната вредност изнесува 8.156,38 (осум илјади сто педесет и шест) денари и (триесет и осум) дени.
  Вкупна вредност: 6.725 (шест илјади седумстотини и дваесет и пет) денари, со вклучен ДДВ набавната вредност изнесува 8.156,38 (осум илјади сто педесет и шест) денари и (триесет и осум) дени.
  Пресметан по средниот курс на НБРМ - 61.6976 на датум 23.03.2023


 5. Улови за учество во наградната игра: Право на учество имаат сите полнолетни граѓани кои ќе присуствуваат на настанот и ќе остварат сметка од било која вредност во продажниот салон Пинко, за времетраење на настанот на 12.04.2023 (среда) до 18:00 до 20:30 часот.
  При плаќањето на каса, на купувачот му е укажано за постоењето на наградната игра и истиот е прашан дали сака да учествува. Доколку одговорот е ДА, купувачот треба да пополни едноставен писмен формулар за учество. Купувачот пополнува име и презиме и број на фискална сметка и картичката со информациите ја става во плико, го затвора пликото и го става во стаклен сад во продажниот салон Пинко.

 6. Сите трансакции реализирани во временскиот период од 18:00 до 20:30 na 12.04.2023 имаат можност да учествуваат во наградната игра. Граѓаните кои оствариле сметка во продажниот салон Пинко на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13 и се согласиле да учествуваат во наградната игра ќе бидат потенцијални добитници.

  Пријавувањето за наградната игра се врши со пополнување на писмена форма, учесникот пополнува, име и презиме и број на фискална сметка.
  Заклучно со 20:30 часот на 12.04.2023 учесниците имаат право да земат учество во наградната игра и на 12.04.2023 во 21:00 се одбира 1 (еден) добитник  по случаен избор користејќи го методот на рачно влечење на затворени пликоа од стаклен сад. 

 7. Добитниците на наградата ќе се одберат по случаен избор на 12.04.2023 во 21:00 часот во продажниот салон на Пинко во Рамстор Мол на приземје на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13. Добитникот ќе се одбере по случаен избор користејќи го методот на рачно влечење на затворени пликоа од стаклен сад.  Извелкувањето ќе биде спроведено во продажниот салон Пинко во Рамстор Мол на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13 во 21:00 часот.

 8. Комисија составена од 3 члена ќе го надгледува и контролира извлекувањето.
  Членови на комисијата се:
  Јулија Бошевска
  Драгана Нешовска
  Ана Стојановска

 1. Добитникот ќе бидат јавно објавен на од страна на модераторот на настанот за време на настанот и објавни на инстаграм профилот на организаторот Пинко Скопје и Магнетик Скопје, веднаш по извелкување.

 2. Начин на исплата т.е остварување на добивката.
  Добитницикот има можност во рок од 15 дена од објавувањето на добитникот, лично со приложување на фискала сметка да ја подигне наградата од продажниот салон Пинко во Рамстор Мол на ул.Свети Кирил и Методиј бр.13


 3. Правилата за учество во наградната игра ќе бидат објавени пред почетокот на наградната игра и по добивање на согласност од Министерството за Финансии на Република Северна Македонија. Учесниците ќе се запознаат со наградната игра преку:
  - Онлајн објави на официјалниот Инстаграм профил на Пинко Македонија,
  - Онлајн објави на официјалниот Инстаграм и Фејсбук профил на Магнетик ДООЕЛ,
  Правилата за учество на наградната игра ќе бидат објавени на веб порталот на Магнетик Дооел (www.magnetik.mk)

 4. Незадоволниот учеснсик има право да поднесе приговор во рок од 7 дена по завршувањето на наградната игра. Магнетик има одговорност да одговори на приговорот во рок од 14 работни денови по добивањето на приговорот.

 5. Забрана за учество имаат сите вработени во Магнетик ДООЕЛ, како и нивните членови од потесното семејство. 


  Лице за контакт: Ивона Забазновска
  071 308 388

  ivona@solveo.co

banner